výpis záznamů v tabulce 'Číselník k evidenci chyb v datech'

výpis záznamů v tabulce 'Číselník k evidenci chyb v datech'
      Druh číselníku Hodnota Vazba na číselník
      Druh číselníku Hodnota Vazba na číselník
detail záznamu     Zdroj dat ČSÚ  
detail záznamu     Zdroj dat ČÚZK  
detail záznamu     Zdroj dat VÚV  
detail záznamu     Zdroj dat ČD  
detail záznamu     Zdroj dat ŘSD  
detail záznamu     Zdroj dat Krajský úřad  
detail záznamu     Zdroj dat CEDA  
detail záznamu     Zdroj dat SHOCART  
detail záznamu     Zdroj dat HZS  
detail záznamu     Sada dat RSO ČSÚ
detail záznamu     Sada dat ZABAGED ČÚZK
detail záznamu     Sada dat Turistika SHOCART
detail záznamu     Sada dat StreetNet CEDA
detail záznamu     Sada dat Tématická data HZS HZS
detail záznamu     Sada dat ZABAVOD VÚV
detail záznamu     Sada dat Data o železnici ČD
detail záznamu     Sada dat Silniční databanka ŘSD
detail záznamu     Téma adresní body RSO
detail záznamu     Téma popisy ulic a veřejných prostranství RSO
detail záznamu     Téma hranice KÚ RSO
detail záznamu     Téma hranice ZSJ RSO
detail záznamu     Téma hranice COB RSO
detail záznamu     Téma hranice krajů RSO
detail záznamu     Téma geometrie silnic a ulic StreetNet
detail záznamu     Téma turistické trasy Turistika
detail záznamu     Téma cykloturistické trasy Turistika
detail záznamu     Téma kilometráž vodních toků ZABAVOD
detail záznamu     Téma názvy vodních ploch ZABAVOD
detail záznamu     Téma kilometráž železnic Data o železnici
detail záznamu     Téma stanice a nádraží na železnici Data o železnici
detail záznamu     Téma kilometráž na dálnicích a rychlostních komunikacích StreetNet
detail záznamu     Téma kilometráž na silnicích I. Třídy Silniční databanka
detail záznamu     Téma podjezdy na silnicích Silniční databanka
detail záznamu     Téma mosty Silniční databanka
detail záznamu     Téma JPO Tématická data HZS
detail záznamu     Téma pokrytí ET Tématická data HZS
detail záznamu     Téma úseky - exity Tématická data HZS
detail záznamu     Sada dat GEONAMES ČÚZK
detail záznamu     Sada dat Dibavod VÚV
detail záznamu     Téma Kilometráž vodních toků Dibavod
detail záznamu     Téma Vodní toky Dibavod
detail záznamu     Téma Rozvodnice Dibavod
detail záznamu     Téma Chráněná oblast přirozené akum. vod Dibavod
detail záznamu     Téma Koupaliště Dibavod
detail záznamu     Téma Vodní nádrže Dibavod
detail záznamu     Téma Jmenné úseky vodních toků Dibavod
detail záznamu     Téma Vodoměrné stanice Dibavod
detail záznamu     Téma Vrstevnice Zabaged
detail záznamu     Téma Sdružený Zabaged
detail záznamu     Zdroj dat Český telekom  
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


Marbes consulting s.r.o.