výpis záznamů v tabulce 'Hlášenka o chybách v datech'

výpis záznamů v tabulce 'Hlášenka o chybách v datech'
      Kraj Obec Zdroj dat Sada dat Téma Typ dat Typ nalezené chyby ID záznamu v atr. tabulce Popis chyby Správný údaj (poloha) Hlášenku vyplnil Telefon E-mail Pracoviště / organizace Předáno dodavateli Připravena aktualizace Budoucí data
      Kraj Obec Zdroj dat Sada dat Téma Typ dat Typ nalezené chyby ID záznamu v atr. tabulce Popis chyby Správný údaj (poloha) Hlášenku vyplnil Telefon E-mail Pracoviště / organizace Předáno dodavateli Připravena aktualizace Budoucí data
detail záznamu                     vvv           ne ne  
detail záznamu                     Záznamy od 09 / 2010           ne ne  
detail záznamu     Karlovarský Přebuz ČÚZK ZABAGED Sdružený Vektorová data Neúplnost   Přírodní památka Přebuzské vřesoviště. Zcela chybí plocha vlastního zvláště chráněného území je zde pouze plocha ochranného pásma. na počátku devadesátých let bylo provedeno geodetické zaměření a předáno na pracoviště Katastrálního úřadu Sokolov. Šikola 950370230 adolf.sikola@zs-kvk.cz HZS Karlovarského kraje ano ne  
detail záznamu     Karlovarský Oloví       Vektorová data Neúplnost   zcela chybí ochranné pásmo Přírodní rezervace V rašelinách. Z pohledu ochrany přírody podléhá stejné ochraně jako vlastní zvláště chráněné území na počátku devadesátých let bylo provedeno geodetické zaměření a předáno na pracoviště Katastrálního úřadu Sokolov. Šikola 950370230 adolf.sikola@zs-kvk.cz HZS Karlovarského kraje ano ne  
detail záznamu     Plzeňský Zruč-Senec       Data Neúplnost   Chybí adresní místo Plzeňská 456 v části obce Senec.   Ing. Jan Urbánek 950 819 725 jan.urbanek@grh.izscr.cz MV-GŘ HZS ČR ano ne  
detail záznamu     Jihočeský Okrouhlá Radouň       Data Neúplnost   Chybí číslo popisné 46.   Ing. Jan Urbánek 950 819 725 jan.urbanek@grh.izscr.cz MV-GŘ HZS ČR ano ne  
detail záznamu     Liberecký Liberec ČSÚ RSO Uliční síť Vektorová data Nepřesnost   Chybí ulice "K sportovnímu areálu" Ulice se nachází v oblasti Liberec - Vesec. V blízkosti ulice Mařanova, Česká - které se stýkají na kruhovém objezdu a z něj vede na jihovýchod ulice "K sportovnímu areálu". Spojuje se pak s ulicí Dlouhá. Jana Havrdová 950 470 084 jana.havrdova@hzslk.cz HZS LK ne ne  
detail záznamu     Vysočina Jihlava ČSÚ RSO adresní místa Vektorová data Neúplnost   V adresních bodech chybí:
U Cvičiště 2653/18, Jihlava
U Cvičiště 2653/20, Jihlava
V adresních bodech chybí:
U Cvičiště 2653/18, Jihlava
U Cvičiště 2653/20, Jihlava
        ne ne  
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


Marbes consulting s.r.o.