výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeRegistr škol
búčel ISInformační databáze škol a školských zařízení v Kraji Vysočina
cpopis funkcí ISProgram umožňuje vytvářet sestavy statistických informací podle zvoleného filtru škol.
darchitektura ISMS Visual FoxPro.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřebu odboru školství mládeže a sportu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Zpět do přehledu software