výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeEvidence dopravních agend
búčel ISAgenda evidence dopravců
cpopis funkcí ISEvidence dopravců a úkony prováděné v souvislosti s touto agendou
darchitektura ISWindows 2000, Interbase
epřístup veřejnosti k ISPro vnitřní potřeby úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor dopravy a silničního hospodářství
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Zpět do přehledu software