výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeJASU_VYKAZY
búčel ISZpracování resortních výkazů z příspěvkových školských organizací Kraje Vysočina. Data slouží pro vytvoření rozpoču škol.
cpopis funkcí ISProgram umožňuje načtení dat z příspěvkových organizací, provádí kontrolu vazeb na účetní závěrky a vytváří sumáře podle zadaného filtru.
darchitektura ISVisual FoxPro
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřebu úřadu
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISOdbor školství mládeže a sportu
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení IS
Zpět do přehledu software