výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeVelká elektronická podatelna v 2.0
búčel ISElektronická podatelna umožňuje občanům komunikovat s úřadem po internetové síti, elektronickou poštou nebo prostřednictvím technického nosiče.
cpopis funkcí ISPřijmutí podání, jeho zpracování, odpověď.
darchitektura ISU-Server = server úřadu (podatelna umožňuje hostování centrálního serveru pro další úřady) - Linux RedHat, MySQL, PHP. P-Server = centrální server (Linux RedHat, MySQL, PHP). Protokoly: HTTPS, TCP/IP.
epřístup veřejnosti k ISPřístup veřejnosti je možný z adresy: https://pod.kr-vysocina.cz
fdatové rozhraníSystém je otevřený - možnost tvorby vlastních XML formulářů (XML, XSD, XSL, HTML). Detailnější popis viz. elektronická podatelna v 2.0.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISSystém může být provázán s jinými IS např. evidenční systém.
iuživatele ISVeřejná část je určena pro širokou veřejnost, část týkající se úřadu má na starosti odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
jlegislativni ramec ISNařízení vlády č. 304 ze dne 25. července 2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). Na základě tohoto nařízení vlády je zřízena elektronická podatelna Krajského úřadu kraje Vysočina.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí. Systém umožňuje práci s kvalifikovanými certifikáty. Komunikace je šifrována mezi jednotlivými složkami IS.
Zpět do přehledu software