výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeWinUCR (automat)
búčel ISSlouží ke zpracování účetních dat v rámci sumarizací. (data běžného účtování, data rozpočtu).
cpopis funkcí ISAutomatizované načtení účetních dat, jejich kontrola (výkazové i mezivýkazové vazby), sumarizace dat, kontrola konsolidací, export elektronických výkazů jednotlivých obcí pro potřeby celorepublikového zpracování (PVT)
darchitektura ISIS je uzavřený.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu. Data do systému posílají pracovníci obcí zodpovědní za vedení účetnictví.
fdatové rozhraníviz. popis systému Gordic WinUCR.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (odbor ekonomický)
jlegislativni ramec ISZákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislost s ukončením činnosti okresních úřadů a Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací.
Zpět do přehledu software