výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajePUKNi
búčel ISIS je určen k výkonu státní správy při práci s agendou spojenou s nemovitostmi a jejich vlastníky či uživateli, pro zemědělce, lesníky, pracovníky z oblasti životního prostředí, pro všechny subjekty, které ke své práci potřebují: - garantovat právní vztahy k nemovitostem - poskytovat úvěry proti nemovitým zástavám - vymáhat pohledávky pro podporu daňového systému včetně zabránění daňovým únikům, pro podporu trhu s nemovitostmi, pro územní plánování a stavební řízení.
cpopis funkcí ISZákladní funkcionalita: zobrazuje informace evidence nemovitostí, jednoduchý systém vyhledávání, tisk statistických údajů dle výběru, výběr předdefinovaných nebo tvorba vlastních tiskových sestav.
darchitektura ISMinimální doporučená konfigurace HW: PC Pentium 133, 16 MB RAM, pevný disk podle množství dat, , barevný monitor 15", myš. Pro práci s mapou doporučujeme Pentium 166, nejméně 32 MB RAM, grafickou kartu 1 až 2 MB. Program pracuje v prostředí MS Windows 95,98 a NT. Může pracovat jako aplikace jednouživatelská nebo jako aplikace síťová.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství)
jlegislativni ramec ISZákon o lesích 289/1995.
kúroveň zabezpečení ISSystém umožňuje základní autentikaci a logování.
Zpět do přehledu software