výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeDotace
búčel ISInformační systém dotací MZe je systémem pro podporu realizace dotační (subvenční) politiky Ministerstva zemědělství.
cpopis funkcí ISSlouží k registraci a evidenci finančního dotací udělené subjektům patřícím pod pravomoc MZe.
darchitektura ISJe programována jako stěžejní modul pro lokální pracoviště na územích odborech MZe. Tato verze pracuje nad lokálními tabulkami ve formátu .DB (programovacím prostředkem je v tomto případě DELPHI) a je určena i pro síťový provoz v rámci lokálních počítačových sítí, kdy datovým “serverem” je určený počítači s operačním systémem MS Windows NT Workstation 4.0 a vyšší. Je to tedy plně 32 bitový IS (programovacím prostředkem je obou případech Borland DELPHI 2, přičemž v rámci průběžné aktualizace klientského programového vybavení se plynule přechází na vyšší verze tohoto prostředku) a je připraven pro operační systémy MS Windows 95 a MS Windows NT.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraní
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISPřenos dat mezi datovými servery lokálních pracovišť na územních odborech a centrálním serverem MZe je realizován prostřednictvím vlastního programového modulu využívajícího komunikační prostředí (technologie) Microsoft Exchange. Komunikace je zajišťována přímým propojením přes komunikační server MZe a pracuje prioritně v plně automatickém režimu aktivovaném nastaveným časovým impulsem (modul časového spouštění je vyprogramován jako služba operačního systému Microsoft Windows NT). Spojení je v základním provozním modelu navazována v intervalu 24 hodin. Pro případ potřeby je systém pochopitelně vybaven i možností “ručního” propojování přímo z prostředí lokálních aplikací.
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. (Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství)
jlegislativni ramec ISPříloha 10, zák. 579/2002 (státní rozpočet)
kúroveň zabezpečení ISLogické řízení práce jednotlivých aplikací a přístupová práva pro jednotlivé řešené formální kroky jsou řízeny prioritně parametrickými číselníky sestavovanými pro jednotlivé oblasti subvenční politiky MZe. Preference tohoto přístupu je vynucena poměrně častými změnami v “pravidlech” subvenční politiky MZe a to nejen v rámci ročních úprav legislativy, ale i v průběhu ročního systému.
Zpět do přehledu software