výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeGINIS SSL
búčel ISŘeší veškerou oblast od příjmu nebo vzniku písemnosti přes celý proces vyřizování až po uložení do spisovny a tvorbu skartačních návrhů na základě zadaných spisových znaků a lhůt.
cpopis funkcí ISPráce s písemnostmi a spisy. Jednoznačná identifikace každého subjektu a objektu vstupujícího do systému => řízený a sledovaný tok písemností (informace ve fyzické i elektronické podobě), jednoduchá dohledatelnost a identifikace každé písemnosti, jednoznačnou osobní zodpovědnost, podporu řídících činností v organizaci.
darchitektura ISSW - DB Oracle, systém je tvořen modulárně: obsahuje např. USU - univerzální spisový klient, SPI - spisovna, TPD - tisk podacího deníku atd. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníOtevřený modulární systém - komunikace přes XML - modul INT. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina a metodika pro práci s modulem INT.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování ekonomických činností KrÚ Vysočina.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí.
Zpět do přehledu software