výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeGINIS EKO
búčel ISŘeší veškerou oblast od příjmu nebo vzniku ekonomických písemností přes jejich vyřízení až po zaúčtování včetně automatizace závěrkových operací účetního a rozpočtového oddobí.
cpopis funkcí ISZ hlediska základní funkcionality IS zabezpečuje zejména podporu vedení účetnictví úřadu podle Opatření MF. Nezbytnou funkcionalitu pro splnění vykazovací povinnosti vůči MF ČR a pro poskytnutí průkazných a relevantních infomací o stavu a historii hospodaření úřadu.
darchitektura ISSW - DB Oracle, systém je tvořen modulárně: obsahuje např. KDF - kniha došlých faktur, MAJ - evidence majektru, UCR - učetní a rozpočtová analytika atd. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníOtevřený modulární systém - komunikace přes XML - modul INT. Detailní popis - viz. Projekt implementace informačního systému na KrÚ Vysočina a metodika pro práci s modulem INT.
gpoužité číselníky
hvazby na jiné IS
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování ekonomických činností KrÚ Vysočina.
jlegislativni ramec IS
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí.
Zpět do přehledu software