výpis záznamů v tabulce 'Evidence software'

Evidenční list ISVS
aidentifikační údajeIS DIS
búčel ISJe určen pro komplexní evidenci a poskytování dotací, které jsou poskytovány prostřednictvím krajských úřadů jako pomoc občanům, městům a obcím postiženým povodněmi. Data o povodňových dotacích budou sloužit i pro finanční kontroly dotací prováděné finančními úřady.
cpopis funkcí ISIS DIS zajistí jednotnou metodiku evidence dotací, vytvoření centrální databáze žádostí a poskytnutých dotací na MMR, předávání dat v elektronické podobě z úrovně KrÚ na MMR prostřednictvím elektronické pošty přímo z IS DIS
darchitektura ISSW - MS W2K a MSSQL2000 (server), MS W2K (klient), Ethernet (LAN), TCP/IP.
epřístup veřejnosti k ISSystém slouží pouze pro vnitřní potřeby úřadu.
fdatové rozhraníviz. Uživatelská příručka DIS verze 3.00.0x
gpoužité číselníky
hvazby na jiné ISvazba na IS CEDR III - centrální dotační registr - Uvedený systém evidence umožní předávat v elektronické podobě informace o dotacích standardními postupy do centrální databáze dotací IS CEDR III na ministerstvu financí a databází finančních úřadů.
iuživatele ISSoučasní uživatelé jsou pouze pracovníci KrÚ Vysočina. Slouží jako IS pro zpracování žádostí o dotace (odbor regionálního rozvoje).
jlegislativni ramec ISIS je KrÚ poskytnut k užívání prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj.
kúroveň zabezpečení ISZabezpečení systému pomocí autentikace a autorizace systému. Systém provádí základní logování důležitých či nestandardních operací a je v něm zakonponovaná kompletní historizace událostí. Možnost NT autentikace.
Zpět do přehledu software