detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='99']
Město  Bystřice nad Pernštejnem
Partnerské město  Mád
Stát (zahraničí)  Maďarsko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Ing. Karel Pačiska, 566 590 313, karel.paciska@bystricenp.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.