detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='180']
Město  Pacov
Partnerské město  Arni
Stát (zahraničí)  Švýcarsko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Ing. Václav Krejča, 565 455 119, tajemnik@mestopacov.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti  ano
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.