detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='179']
Město  Velká Bíteš
Partnerské město  Hanušovce n/T.
Stát (zahraničí)  Slovensko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Ing. Tomáš Kučera, 566 502 537, tomas.kucera@vbites.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.