detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='176']
Město  Telč
Partnerské město  Šal´a
Stát (zahraničí)  Slovensko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Věra Peichlová, 567 112 405, vera.peichlova@telc.eu
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.