detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='163']
Město  Jemnice
Partnerské město  Raabs nad Dyjí
Stát (zahraničí)  Rakousko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Bc. Zdeněk Hopian, 721 508 737, tic@mesto-jemnice.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.