detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='159']
Město  Humpolec
Partnerské město  Muensingen
Stát (zahraničí)  Švýcarsko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Mgr. Jiří Kučera, 565 518 111, jiri.kucera@mesto-humpolec.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti  ano
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.