detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='153']
Město  Chotěboř
Partnerské město  Tiszafüred
Stát (zahraničí)  Maďarsko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Eliška Pavlíková, 569 641 107, pavlikova@chotebor.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti  ne
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.