detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='152']
Město  Havlíčkův Brod
Partnerské město  Brielle
Stát (zahraničí)  Holandsko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Petra Schwarzová, 569 497 357, pschwarzova@muhb.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.