detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='149']
Město  Velké Meziříčí
Partnerské město  Vansbro Kommun
Stát (zahraničí)  Švédsko
Region (zahraničí)  Dalarna
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Ing. Josef Švec
Kontaktní osoba v zahr.  Rolf Gustafsson
WWW prezentace  www.mestovm.cz
Profilové akce  Twinnig škol, sportovní oddíly
Pravidelné aktivity  Každoroční setkání
Popis   
Podíl radnice na činnosti  ano
Počet obyvatel  11 800
Počet obyvatel v zahr.  7 400
Výše příspěvku z ročního rozp. obce  60 000,- Kč
Organizační zajištění   
Infocentrum  tel.: +420 566 501 150; e-mail: svec@mestovm.cz
Aktuální letošní akce  Turnaj v kopané, kulturní výstavy
Organizační zajištění v zahr.  Rolf Gustafsson