detail záznamu v tabulce 'Partnerská města a regiony' [SYS_Klic='111']
Město  Přibyslav
Partnerské město  Sliač
Stát (zahraničí)  Slovensko
Region (zahraničí)   
Datum podp. smlouvy   
Kontaktní osoba  Ing. Josef Moštěk, 569 430 831, mostekj@pribyslav.cz
Kontaktní osoba v zahr.   
WWW prezentace   
Profilové akce   
Pravidelné aktivity   
Popis   
Podíl radnice na činnosti   
Počet obyvatel   
Počet obyvatel v zahr.   
Výše příspěvku z ročního rozp. obce   
Organizační zajištění   
Infocentrum   
Aktuální letošní akce   
Organizační zajištění v zahr.