detail záznamu v tabulce 'Informace o podaných žádostech a povolení provozu' [SYS_Klic='3243']
Dotčený subjekt  BOT s.r.o., Rožná 187, IČO 255 18 984
Dotčené území (k.ú.)  areál závodu CHÚ Rožná
Předmět žádosti  povolení provozu
Typ zdroje  4.12. Linka povrchových úprav LPÚ II
Datum vydání [?] 21.04.2016