detail záznamu v tabulce 'Informace o podaných žádostech a povolení provozu' [SYS_Klic='3088']
Dotčený subjekt  SWIETELSKY stavební s.r.o.
Dotčené území (k.ú.)  Onšovice
Předmět žádosti  Změna povolení provozu č. 1
Typ zdroje  Obalovna živičných směsí
Datum vydání [?] 05.02.2016