detail záznamu v tabulce 'Informace o podaných žádostech a povolení provozu' [SYS_Klic='3051']
Dotčený subjekt  ZEMKO Kožlí a.s.
Dotčené území (k.ú.)  Kožlí
Předmět žádosti  změna povolení provozu - aktualizace PŘ - zavedení nových snižujících technologií
Typ zdroje  chov hospodářských zvířat
Datum vydání [?] 29.01.2016