detail záznamu v tabulce 'Informace o podaných žádostech a povolení provozu' [SYS_Klic='3033']
Dotčený subjekt  RODOS kovo s.r.o., Velké Meziříčí
Dotčené území (k.ú.)  Velké Meziříčí
Předmět žádosti  žádost o vydání povolení k provozu dle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší
Typ zdroje  lisovna termosetů (kód 6.5. a 4.12.)
Datum vydání [?] 21.12.2015