detail záznamu v tabulce 'Informace o podaných žádostech a povolení provozu' [SYS_Klic='2878']
Dotčený subjekt  ODAS ODPADY s.r.o.
Dotčené území (k.ú.)  Město Žďár
Předmět žádosti  závazné stanovisko k umístění a změně stavby zdroje
Typ zdroje  zastřešená skladovací jímka (bioplynové stanice)
Datum vydání [?] 01.10.2015