detail záznamu v tabulce 'Hlášenka o chybách v datech' [SYS_Klic='3420']
Kraj  Liberecký
Obec  Liberec
Zdroj dat  ČSÚ
Sada dat  RSO
Téma  Uliční síť
Typ dat  Vektorová data
Typ nalezené chyby  Nepřesnost
ID záznamu v atr. tabulce   
Popis chyby  Chybí ulice "K sportovnímu areálu"
Správný údaj (poloha)  Ulice se nachází v oblasti Liberec - Vesec. V blízkosti ulice Mařanova, Česká - které se stýkají na kruhovém objezdu a z něj vede na jihovýchod ulice "K sportovnímu areálu". Spojuje se pak s ulicí Dlouhá.
Hlášenku vyplnil  Jana Havrdová
Telefon  950 470 084
E-mail  jana.havrdova@hzslk.cz
Pracoviště / organizace  HZS LK
Předáno dodavateli  ne
Připravena aktualizace  ne
Budoucí data