detail záznamu v tabulce 'Hlášenka o chybách v datech' [SYS_Klic='3413']
Kraj  Karlovarský
Obec  Oloví
Zdroj dat   
Sada dat   
Téma   
Typ dat  Vektorová data
Typ nalezené chyby  Neúplnost
ID záznamu v atr. tabulce   
Popis chyby  zcela chybí ochranné pásmo Přírodní rezervace V rašelinách. Z pohledu ochrany přírody podléhá stejné ochraně jako vlastní zvláště chráněné území
Správný údaj (poloha)  na počátku devadesátých let bylo provedeno geodetické zaměření a předáno na pracoviště Katastrálního úřadu Sokolov.
Hlášenku vyplnil  Šikola
Telefon  950370230
E-mail  adolf.sikola@zs-kvk.cz
Pracoviště / organizace  HZS Karlovarského kraje
Předáno dodavateli  ano
Připravena aktualizace  ne
Budoucí data