detail záznamu v tabulce 'Hlášenka o chybách v datech' [SYS_Klic='3411']
Kraj  Karlovarský
Obec  Přebuz
Zdroj dat  ČÚZK
Sada dat  ZABAGED
Téma  Sdružený
Typ dat  Vektorová data
Typ nalezené chyby  Neúplnost
ID záznamu v atr. tabulce   
Popis chyby  Přírodní památka Přebuzské vřesoviště. Zcela chybí plocha vlastního zvláště chráněného území je zde pouze plocha ochranného pásma.
Správný údaj (poloha)  na počátku devadesátých let bylo provedeno geodetické zaměření a předáno na pracoviště Katastrálního úřadu Sokolov.
Hlášenku vyplnil  Šikola
Telefon  950370230
E-mail  adolf.sikola@zs-kvk.cz
Pracoviště / organizace  HZS Karlovarského kraje
Předáno dodavateli  ano
Připravena aktualizace  ne
Budoucí data