seznam tabulek v evidenci 'Evidence chyb v datech'

Evidence chyb v datech - Evidence slouží pro potřeby evidování chyb v datech. Tyto záznam

seznam tabulek v evidenci 'Evidence chyb v datech'
  id popis tabulky  
264 Hlášenka o chybách v datech
269 Číselník k evidenci chyb v datech

hledat v rámci evidence  
zobrazit změny od data   včetně vazeb (jen v označených tabulkách)

Marbes consulting s.r.o.