výpis záznamů v tabulce 'Evidence připomínek k zákonům'

LEGENDA:
Na splnění úkolu je více než týden
Nesplněný úkol
Do splnění úkolu chybí méně než týden
Splněný úkol

KdoCo udělatTermín odeslání z úřaduTermín odevzdáníPoznámkaFunkce
JUDr. ŠarapatkováSměrnice, kterou se upravuje postup obcí a krajů při financování voleb do Evropského parlamentu2004-02-062004-02-04KUJI 1641/2004 SH Č.J.:124/3541/2004 KUJIP003KWNS
Dr. MatějkováKoncepce sítě lůžkové pediatrické péče v ČR2004-01-242004-01-22KUJI 1249/2004 SH Č.J.:MZDR 23460/2003 PID:KUJIP003KXTR
JUDr. ŠarapatkováNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům veřejných službách a správě výše dalších platů pro rok 20042004-01-192004-01-17KUJI 702/2004 SH Č.J.:2004/332-531 PID:KUJIP003L0OI
JUDr. ŠarapatkováNávrh věcného záměru zákona o volbách a referendu.2004-01-152004-01-13KUJI 19284/2003 SH Č.J.: VS-523/VOL/1-2003 PID:KUJIP003LBFM
Mgr. ŠtěrbováNávrh Doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve věci doplnění.2004-01-152004-01-13KUJI 19932/2003 SH Č.J.:2003/52519-702 PID:KUJIP003L2DN
Mgr. ŠtěrbováNávrh zákona o veřejných výzkumných institucích.2004-01-092004-01-07KUJI 19168/2003 SH Č.J.:6724/03-RVV PID:KUJIP003LBVE
Ing. HájekNávrh zákona o geologických pracích2004-01-052004-01-03KUJI 19445/2003 SH Č.J.:M/101057/03 PID:KUJIP003L9JG
RohovskýAkční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 20102003-12-312003-12-28KUJI 194555/2003 SH Č.J.:39121/03-2000 PID:KUJIP003L9AP
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákoníku práce2003-12-232003-12-21KUJI 18766/2003 SH Č.J.:2003/48133-52 PID:KUJIP003LE75
RohovskýNávrh zákona o právu na informace o životním prostředí2003-12-192003-12-17KUJI 18718/2003 SH Č.J.:M/100995/2003 PID:KUJIP003LEJH
Ing. ČernáNávrh nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení.2003-12-192003-12-17KUJI 19493/2003 SH Č.J.:31556/2003-92 PID:KUJIP003LB6V
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanovídruhy kontaminujících látek a jejich přípustné množství v potravinách.2003-12-172003-12-15KUJI 18764/2003 SH Č.J.:32137/03/LEG-175/10 PID:KUJIP003LE9V
Mgr. Štěrbová, Mgr. LudvíkNávrh novely vyhlášky o základních uměleckých školách.2003-12-172003-12-15KUJI 19102/2003 SH Č.J.:30310/2003-22 PID:KUJIP003LCLL
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví druhy přídatných látek a extrakčních rozpouštědel a podmínky jejich využití ve výrobě potravin.2003-12-162003-12-14KUJI 18676/2003 SH Č.J: 21253/LEG-164/3 PID:KUJIP003LEKC
RohovskýNávrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o Antarktidě2003-12-152003-12-13KUJI 18515*2003 SH Č.J.:M/100984/03 PID:KUJIP003LF0X
Dr. Matějková, Mgr. KubíčekNávrh věcného záměru zákona o veřejné podpoře kultury2003-12-122003-12-10KUJI 18767/2003 SH Č.J.:18889/2003 PID:KUJIP003LE5F
ŘeditelkaNávrh zákona o inspekci práce2003-12-102003-12-08KUJI 18870/2003 SH Č.J.:2003/31562-52 PID:KUJIP003LE4K
RNDr. Čený-VichrNávrh zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.2003-12-092003-12-07KUJI 18101/2003 SH Č.J.:51852/03/6100/1000 PID:KUJIP003LGP9
Ing. HájekNávrh vyhlášky o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o oznamování rizikových geofaktorů. kvalifikaci zásob a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek nerostů a návrh vyhlášky o geologické dokumentaci.2003-12-052003-12-03KUJI 17872/2003 SH Č.J.:M/100934/03 PID:KUJIP003LJT4
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.2003-12-052003-12-03KUJIP003LFY7 Č.J.:2003/48513-51
Mgr. Ludvík, JUDr. Švarcovánávrh vyhlášky, kteru se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních a školských zařízení zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, zařízení sociálně-výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a provozovny živností na úseku výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.2003-12-032003-12-02KUJI 17944/2003 SH Č.J.:30614/03/LEG-169/5 PID:KUJIP003LJHS
Dr. Matějková, ředitelkaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování příspěvků ze státního rozpočtu na úhradu nákladů sociálních služeb.2003-12-042003-12-02KUJI 18675/2003 SH Č.J.:2003/49914-51 PID:KUJIP003LEL7
Ing. HájekNávrh zákona o odpadech2003-12-012003-11-28KUJI 17575/2003 SH Č.J.:M/100872/2003 PID:KUJIP003LKS2
Ing. PavlinecNávrh zákona o elektronických komunikacích2003-11-282003-11-26KUJI 17652/2003 SH Č.J.:MI1168/2003 63 PID:KUJIP003LKPH
JUDr. ŠarapatkováZákon o odpovědnosti za přestupky a o řízení o nich.2003-11-282003-11-26KUJI 17950/2003 SH Č.J.:LG-1445/2003 PID:KUJIP003LJBM
RohovskýAktualizace Státní energetické koncepce2003-11-272003-11-25KUJI 18484/2003 SH Č.J.:51770/03/6200/1000 PID:KUJIP003LFHK
MaslákNávrh věcného záměru zákona o regulaci prostituce2003-11-252003-11-23KUJI 17949/2003 SH Č.J.:OBP-1330-46/CZ-2003 PID:KUJIP003LJCH
MaslákNávrh nařízení vlády l plánování obrany České republiky2003-11-212003-11-19KUJI 17867/2003 SH Č.J.:15547/2003-8764 PID:KUJIP003LJXK
Mgr. Štěrbovámateriál - Rozvoj vzdělávání a školství v krajích ČR - Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy krajů a důsledky decentralizace veřejné správy.2003-11-122003-11-10KUJI 17573/2003 Č.J.:27061/2003-M3 PID:KUJIP003LKVN
RohovskýNávrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.2003-11-072003-11-05KUJI 17003/2003 SH Č.J.:29194B/2003-2000 PID:KUJIP003LPTY
MaslákNávrh zákona o ochraně utajovaných informací2003-11-052003-11-03KUJI 16709/2003 SH Č.J.:620/2003-NBÚ/80 PID:KUJIP003LRH8
Ing. BurešNávrh vyhlášky o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů2003-11-052003-11-03KUJI 17095/2003 SH Č.J.:32969/03-2000 PID:KUJIP003LP5A
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění2003-10-212003-10-19KUJI 16146/2003 SH Č.J.:LEG/148/7/26465 PID:KUJIP003LUII
Ing. PavlinecUpravené znění zákona o některých službách informační společnosti.2003-10-172003-10-16KUJI 16710/2003 SH Č.J.:575/2003 21 PID:KUJIP003LR2B
Ing. HájekNávrh nařízení vlády o Národním programu snížení emisí tuhých znečišťujících látek2003-10-172003-10-15KUJI 16027/2003 SH Č.J.:M/100802/03 PID:KUJIP003LUNT
Ing. KrišrofováNávrh vyhlášky o rozpočtové skladbě2003-10-172003-10-15KUJI 16226/2003 SH Č.J.:114/80702/2003 PID:KUJIP003LTSB
Ing. HájekNávrh nařízení vlády, kterým se sanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posouzení hodnocení a řízení kvallity ovzduší2003-10-162003-10-14KUJI 15974/2003 Č.J.:M/100801/03 PID:KUJIP003LUS4
JUDr. Šarapatková, Ing. KrištofováNávrh nové vyhlášky o finanční kontrole ve veřejné správě2003-10-162003-10-14KUJI 16395/2003 Č.J.:171/63719/2003 PID:KUJIP003LSN7
Ing. PavlinecNávrh dalšího postupu přípravy systémového propjektu komplexní informatizace krajů a upřesnění dalšího postupu řešení komplexní informatizace krajů.2003-09-292003-09-27KUJI 15762/2003 SH Č.J.:OIS-639/2003 PID:KUJIP003LWVB
Dr. PospíchalNávrh novely vyhlášky o registraci vozidel2003-09-252003-09-25KUJI 15876/2003 SH Č.J.:3517/2003-O150-ŘO PID:KUJIP003LWLP
Ing. StrejčekNávrh zákona o hodnocení a snižování hluku v životním prostředí a o změně stavebního zákona.2003-09-262003-09-24KUJI 15030/2003 SH Č.J.:23885/03/LEG-132/9 PID:KUJIP003M14Q
Ing. Černý-ORRNávrh zákona o některých podmánkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.2003-09-232003-09-21KUJI 15473/2003 SH Č.J.:18273/2003-92 PID:KUJIP003LYRH
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona, kterým se mění zákon o občanských průkazech.2003-09-192003-09-17KUJI 14687/2003 SH Č.J.:LG-703/2003 PID:KUJIP003M2IL
Mgr. ŠtěrbováNávrh novely vyhlášky o základní škole2003-09-192003-09-17KUJI 15151/2003 SH Č.J.:30898/02-22 PID:KUJIP003M08D
Ing. ČernáProgram rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek.2003-09-122003-09-10KUJI 15085/2003 SH Č.J.:21021/2003-52 PID:KUJIP003M0MF
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky, o stanovení podmínek pro pověřování obecních úřadů ověřováním shody opisů nebo kopie s listinou a ověřením provosti podpisu2003-09-052003-09-03KUJI 14418/2003 SH Č.J.:VS-45/60/2-2003 PID:KUJIP003M4B6
Dr. Vystrčil, Dr. ZikmundováSoouhrnná analýza sladění územní působnosti orgánů státu v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších samosprávných celků2003-09-022003-08-31KUJI 14845/2003 SH Č.J.:RVS-1454/2003 PID:KUJIP003M21Y
Ing. PavlinecNávrh zákona o elektronickém podpisu.2003-09-012003-08-30KUJI 14573/2003 SH Č.J.:MI 478/200362 PID:KUJIP003M3C8
Dr. VystrčilNávrh zákona o rozpočtových pravidlech.2003-08-282003-08-26KUJI 14041/2003 SH Č.J.:114/67004/2003 PID:KUJIP003M6M9
Ing. ČernáNávrh memoranda: Česká republika a reforma politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU2003-08-262003-08-24KUJI 14300/2003 SH Č.J.:20327/2003-91 PID:KUJIP003M58E
MaslákNávrh vyhlášky, o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.2003-08-222003-08-20KUJI 14024/2003 SH Č.J.:LG-739/2003 PID:KUJIP003M6PU
Ing. Bureš, Ivo RohovskýNávrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.2003-08-202003-08-18KUJI 14118/2003 SH Č.J.:29194/2003-2000 PID:KUJIP003M6HY
Dr. VystrčilNávrh vyhlášky, kterou se stanovují procentní podíly obcí na sdílených daních pro roky 2003 a 20042003-08-182003-08-18KUJI 14308/2003 SH Č.J.:121/67103/2003 PID:KUJIP003M5MG
Ing. BurešNávrh vyhlášky, kterou se provádí některá ustanovení zákona o myslivosti.2003-08-192003-08-17KUJI 13650/2003 SH Č.J.:18478/2003-2000 PID:KUJIP003M8K5
Dr. VystrčilMateriál - Poskytnutí finančních prostředků pro jednotlivé kraje určených na pořízení jejich sídel.2003-08-182003-08-17KUJI 14249/2003 SH Č.J.:122/66143/2003 PID:KUJIP003M5I0
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o matrikách, jménu a příjmení.2003-08-152003-08-14KUJI 14038/2003 SH Č.J.:VS-184/60/2-2003 PID:KUJIP003M6N4
JUDr. Šarapatková, PavlinecNávrhu materiálu pro schůzi vlády ,,Záměr zavedení profesní čipové karty zaměstnance veřejné správy.2003-08-152003-08-13KUJI 13262/2003 SH Č.J.:510/0250/03 PID:KUJIP003M9OE
Dr. VystrčilNávrh zákona o státním rozpočtu ČR.2003-08-142003-08-13KUJI 14009/2003 SH Č.J.:114/64520/2003 PID:KUJIP003M6U5
Ing. BurešNávrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti zádostí o udělení licence v lesním hospodářství.2003-08-122003-08-10KUJI 13733/2003 SH Č.J.:18658/03-2000 PID:KUJIP003M80X
JUDr. ŠarapatkováNávrh věcného záměru zákona o sdružování ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.2003-07-312003-07-29KUJI 12656/2003 SH Č.J.:VS-3260/SDR/1-2003 PID:KUJIP003MD64
Ing. BurešNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dřeva.2003-07-222003-07-20KUJI 12718/2003 SH Č.J.:17512/03-2000 PID:KUJIP003MCEZ
Ing. ČernáPřipomínky k návrhu nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí částí nákladů spojených s výstavbou bytů2003-07-222003-07-20KUJI 12923/2003 SH Č.J.:17271/2003-91 PID:KUJIP003MB22
Mgr. KubíčekProgram podpory profesionálních divadel2003-07-182003-07-16KUJI 12579/2003 SH Č.J.:11.030/03 PID:KUJIP003MDMW
Mgr. ŠtěrbováNávrh vyhlášky, kteru se upravují podrobnosti organizace výchovně vzdělávací péče ve středisku výchovné péče2003-07-172003-07-15KUJI 12576/2003 SH Č.J.:20299/2003-24 PID:KUJIP0033ML5
RNDr. ČernýNávrh materiálu pro jednání vlády ,,Věcné zaměření vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti2003-07-162003-07-14KUJI 12575/2003 SH Č.J.:3681/03-KVÚ PID:KUJIP0033MKA
RohovskýNávrh novely vyhlášky, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a stanoví povinnost v oblasti správy vodních toků2003-07-152003-07-13KUJI 11684/2003 Č.J.:10963/2003-6000 PID:KUJIP003MK5W
Mgr. ŠtěrbováNávrh zákona o pedagogických pracovnících2003-07-112003-07-09KUJI 11374/2003 SH Č.J.:21536/2003-25 PID:KUJIP003MMPQ
Mgr. ŠtěrbováNávrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání a o změně některých zákonů.2003-07-112003-07-09KUJI 11372/2003 SH Č.J.:19021/2003-20 PID:KUJIP003MMQL
MaslákNávrh nařízení vlády k plánování obrany ČR2003-07-052003-07-03KUJI 11631/2003 SH Č.J.:15547/2003-8764 PID:KUJIP003ML0E
Ing. PavlinecNávrh materiálu pro schůzi vlády ,,Projekt o možnostech platného znění zákonů dálkovým přístupem, včetně směrnic a předpisů EU prostřednictvím portálu veřejné správy.2003-06-292003-06-27KUJI 11585/2003 SH Č.J.:400/0147/03 PID:KUJIP003MLMC
Ing. PavlinecProjekt organizačního a technického zajištění elektronického zpracování materiálu pro jednání vlády.2003-06-272003-06-25KUJI 11326/2003 SH Č.J.:400/0145/03 PID:KUJIP003MN66
Ing. HájekNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam ohlašovaných látek, způsob zajišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek....2003-06-262003-06-24KUJI 10930/2003 SH Č.J.: m/100482/03 PID: KUJIP003MQ4V
Dr. ŠvarcováNávrh zákona o vežejném zdravotním pojištění2003-06-252003-06-23KUJI 10987/2003 SH Č.J.:15252/03/LEG-84/7 PID:KUJIP003MQ0F
ŘeditelkaNávrh zákona o registrovaném partnerství 2003-06-252003-06-23KUJI 11475 SH Č.J.:m-1088/2003 PID:KUJIP003MLYO
Dr. MatějkováZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb.2003-06-242003-06-22KUJI 10797/2003 SH Č.J.:9391/2003 PID:KUJIP003MQ96
Dr. Matějková, Dr. ŠvarcováZákon o sociálních službách2003-06-232003-06-21KUJI 11253/2003 SH Č.J.:2003/24586-224 PID:KUJIP003MNK8
Ing. ČernáZákon o podmínkách poskytování podpory na výstavby družstevních bytů.2003-06-202003-06-18KUJI 10617/2003 SH Č.J.: 13245/2003-92 PID:KUJIP003MRN1
JUDr. Šarapatkovávyhláška o provedení některách ustanovení zákona o volbách do Evropského parlamentu2003-06-202003-06-18KUJI 10988/2003 SH Č.J.:VS-121/VOL/1-2003 PID:KUJIP003MPZR
Dr. Matějková, Dr. ŠvarcováZákona o zdravotní péči2003-06-182003-06-16KUJI 10259/2003 SH Č.J.:13009/03/LEG-72/5 PID:KUJIP003MT9L
Dr. Matějková, Dr. ŠvarcováZákon o zdravotnických zařízeních a jejich provozování.2003-06-182003-06-16KUJI 10258/2003 SH Č.J.:12998/03/LEG-72/4 PID:KUJIP003MTAG
Ing. BurešNávrh zákona o vinohradnictví a vinařství2003-06-162003-06-14KUJI 10463/2003 SH Č.J.: 10477/2003-1000 PID: KUJIP003MS8X
Ing. HájekNávrh nařízení vlády o integrovaném národním programu snižování emisí2003-06-132003-06-11KUJI 10255/2003 SH Č.J.:M/100455/03 PID:KUJIP003MTBB
Ing. StrejčekNávrh zákona o územním plánování a stavebním řádu2003-06-102003-06-08KUJI 10233/2003 SH Č.J.:11739/2003-92 PID:KUJIP003MTK2
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka2003-06-062003-06-04KUJI 9933/2003 SH Č.J.:14962/2003-2000 PID:KUJIP003MUGF
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku2003-06-032003-06-01KUJI 9935/2003 SH Č.J.:M/100421/03 PID:KUJIP003MUEP
Ing. ČernáMateriál ,,Horizontální plán rozvoje venkova ČR pro období 2004-2006,,2003-05-232003-05-21KUJI 9454/2003 SH Č.J.:14110/03-1000 PID:KUJIP003MZUI
Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv2003-05-222003-05-20KUJI 9323/2003 SH Č.J.:11686/03/LEG-64/14 PID:KUJIP003N0DB
Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejich změnách, prodloužení ...o použití neregistrovaného léčivého přípravku.2003-05-222003-05-20KUJI 9328/2003 SH Č.J.:11685/03/LEG-64/13 PID:KUJIP003N09V
Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kteru se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně ....2003-05-222003-05-20KUJI 9326/2003 SH Č.J.:11692/03/LEG-64/16 PID:KUJIP003N0AQ
Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků...2003-05-222003-05-20KUJI 9325/2003 SH Č.J.:11690/03/LEG-64/15 PID:KUJIP003N0BL
Ing. BurešNávrh zákona , kterým se měmí občanský zákoník2003-05-072003-05-05KUJI 6925/2003 SH Č.J.:11812/2003 PID:KUJIP00148U7
MaslákNávrh nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek HZS.2003-05-062003-05-04KUJI 7803/2003 SH Č.J.:LG-228/2003 PID:KUJIP003NRS
MaslákMateriál pro schůzi vlády - Závěrečná zpráva projektu Twinning Phare 2000 ,,Posílení národní protidrogové politiky,, s návrhy opatření2003-04-232003-04-21KUJI 6960/2003 SH Č.J.:7113/03-OPK/MK PID:KUJIP00147W4
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o návykových látkách 2003-04-222003-04-20KUJI 6176/2003 SH Č.J.:8647/03/LEG-45/9 PID:KUJIP0014A1U
Dr. MatějkováNávrh hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním nezizkovým organizacím na následující rozpočtové období.2003-04-152003-04-13KUJI 5892/2003 SH Č.J.:6266/03-RND PID:KUJIP0014ACB
Rohovský, ŘKÚ, OLVHZNávrh zákona o Zemědělské vodohospodářské správě2003-04-142003-04-12KUJI 5083/2003 SH Č.J.:7672/2003-1000 PID:KUJIP0014CSP
ŘKU, OŽP, OLVHZ, RohovskýNávrh zákona o vodách (vodní zákon)2003-04-142003-04-12KUJI 5081/2003 SH Č.J.:7671/2003-1000 PID:KUJIP0014CUF
Rohovskýnávrh zastupitelstva Královehradeckého kraje na vydání zákona o vodách2003-04-102003-04-10KUJI 6252/2003 SH Č.J.:343/03 PID:KUJIP00152RF
Mgr. ŠtěrbováNávrh zákona o zaměstnanosti2003-04-072003-04-05KUJI 4517/2003 SH Č.J.:2003/10171-52 PID:KUJIP0014EPQ
ŘeditelkaNávrh ,,Systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků ústředními správními úřady,,2003-04-052003-04-03KUJI 5240/2003 SH Č.J.:MS-346/4-2003 PID:KUJIP0014C6R
Matějková, ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a náležitosti potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody2003-04-022003-04-01KUJI 5084/2003 SH Č.J.:7168/03/LEG-38/4 PID:KUJIP0014CRU
Ing. BurešExperní připomínkové - vzory rozhodnutí pro vodoprávní řízení III etapa2003-04-022003-04-01KUJI 5241/2003 SH Č.J.:9409/03-6010 PID:KUJIP0014C5W
JUDr. ŠarapatkováMateriál pro schůzi vlády - Výklad pracovněprávních předpisů a návrh dalšího postupu systémového řešení otázky zajišťování vysílání národních expertůdo institucí Evropské unie2003-03-282003-03-27KUJI 5275/2003 SH Č.J.:2003/12217-52 PID:KUJIP0014BR1
Mgr. ŠtěrbováNávrh vyhlášky kterou se upravjí podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních2003-03-262003-03-24KUJI 4639/2003 SH Č.J.:14726/2003-24 PID:KUJIP0014EF4
JUDr. Šarapatková, PavlinecNávrh materiálu pro schůzi vlády ,,Koncepce zavedení profesní čipové karty zaměstnance veřejné správy2003-03-252003-03-23KUJI 3887/2003 SH Č.J.:510/0090/03 PID:KUJIP0014GHG
Mgr. KubíčekZákon o ochraně muzejních sbírek.2003-03-242003-03-22KUJI 3621/2003 SH Č.J.:4005/2003 PID:KUJIP0014HKU
MaslákNávrh vyhlášky o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčováníukládání, jiné manipulacui a skartaci utajovaných písemností.2003-03-242003-03-22KUJI 3810/2003 SH Č.J.:3697/2002-NBÚ/80 PID:KUJIP0014GQ7
Ing. ČernáNávrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení 2003-03-212003-03-19KUJI 3893/2003 SH Č.J.:5321/2003-92 PID:KUJIP0014GAF
Mgr. KubíčekNávrh zákona o prodejji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.2003-03-172003-03-15KUJI3470/2003 SH Č.J.:3974/2003 KUJIP0014I96
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o státní sociální podpoře.2003-03-172003-03-15KUJI 3459/2003 SH Č.J.:2003/5487-51 PID:KUJIP0014IA1
MaslákZpráva o plnění Startegie ochrany před povodněmi pro území ČR a Zpráva o plnění programu prevence před povodněmi2003-03-172003-03-15KUJI 3995/2003 SH Č.J.:7063/2003-1000 PID:KUJIP0014G7U
MaslákNávrh materiálu pro schůzi vlády ČR. Věcný záměr zákona o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací.2003-03-142003-03-12KUJI 3216/2003 SH Č.J.:7994/03-RLP PID:KUJIP0014JXN
Mgr. KubíčekNávrh vyhlášky o neperiodických publikacích2003-03-142003-03-12KUJI 3619/2003 SH Č.J.:2919/2003 PID:KUJIP0014HLP
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákona o veřejném ochránci práv.2003-03-132003-03-11KUJI 3210/2003 SH Č.J.:7993/03-RLP PID:KUJIP0014K01
PaedDr. Matějková, JUDr. ŠvarcováNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.2003-03-052003-03-03KUJI 2585/2003 SH Č.j. 3653/03/LEG-20/9
Dr. MatějkováNávrh zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky2003-03-052003-03-03KUJI 2585/2003 SH Č.J.:3653/03/LEG-20/9 PID:KUJIP0014LPD
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů....2003-03-012003-02-28KUJI 1880/2003 SH Č.J.:2586/03/LEG-54/1 PID:KUJIP0014NME
Dr. MatějkováNávrh zákona o zdravotním pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území České republiky.2003-03-012003-02-28KUJI 2799/2003 SH Č.J.:LEG/22/7/4049 PID:KUJIP0014L0U
Mgr. KubíčekVyplnění některých údajů z oblasti kultury2003-02-282003-02-26KUJI1719/2003 SH Č.J.:1738/2003 PID:KUJIP0014NV5
MaslákNávrh materiálu pro schůzi vlády ČR ,,Závěrečná doporučení Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva...2003-02-282003-02-26KUJI 3149/2003 SH Č.J.:7991/03-RLP PID:KUJIP0014K67
Ing. KrišrofováNávrh novely zákona o účeníctví.2003-02-262003-02-24KUJI 1718/2003 SH Č.J.:28/2219/2003 PID:KUJIP0014NW0
Dr. Vystrčil, Ing. Krištofovánávrh novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.2003-02-262003-02-24KUJI 1574/2003 RED Č.J.:541/6141/2003 PID:KUJIP0025K3S
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o provádění referenda o přistoupení ČR k Evropské unii.2003-02-242003-02-22KUJI 2210/2003 SH Č.J.:VS-78/VOL/1-2003 PID:KUJIP0014MW7
Ing. ČernáNávrh nařízení vlády o poučití ptostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí část nákladů spojených s výstavbou bytů2003-01-242003-01-22KUJI 567/2003 SH Č.J.:408/2003-92 PID:KUJIP0014QZ0
Mgr. LudvíkNávrh vyhlášky o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce.2003-01-232003-01-21KUJI 3962/2002 SH Č.J.:32815/2002-20 PID:KUJIP0014TG2
RohovskýVzory rozhodnutí pro vodoprávní řízení II.etapa2003-01-222003-01-20KUJI 502/2003 SH Č.J.:796/2003-6010 PID:KUJIP0014RDV
Mgr. JourováNávrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojenách s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 2003-01-152003-01-13KUJI 3965/2002 SH Č.J.:27988/2002-92 PID:KUJIP0014TAW
MaslákNávrh věcného záměru zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2003-01-152003-01-13KUJI 3911/2002 SH Č.J.:2601/2002-NBÚ PID:KUJIP0014UOR
Ing. HájekNávrh zákona o ochraně ovzduší.2003-01-142003-01-12KUJI 3611/2002 SH Č.J.:M/101166/2002 PID:KUJIP0014VVL
MaslákNávrh změny statutu POvodňové komise uceleného povodí Labe2003-01-132003-01-11KUJI 230/2003 SH PID:KUJIP0014S7I
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o zadávání veřejných zakázek2003-01-102003-01-08KUJI 3968/2002 SH Č.J.:27926/2002-92 PID:KUIP0014T7B
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o zdravotní péči při poskytování zdravotnických služeb.2002-12-222002-12-20KUJI 3294/2002 SH Č.J.:31383/02/LEG-176/3 PID:KUJIP0014XW2
ŘeditelkaNávrh zákonao Státním fondu rozvoje moderní medicíny.2002-12-202002-12-18KUJI 2973/2002 SH Č.J.:29803/02/LEG-167/9 PID:KUJIP0014ZKC
Ing. HájekNávrh nařízení vlády o stanovení zranitelných a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv.2002-12-202002-12-18KUJI 3400/2002 SH Č.J.:M/101142/2002 PID:KUJIP0014XNB
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany před světelným znečištěním.2002-12-202002-12-18KUJI 3453/2002 SH Č.J.:M/101149/02 PID:KUJIP00014X4Y
Mgr. ŠtěrbováNávrh vyhlášky o organizaci školního roku2002-12-192002-12-17KUJI 2996/2002 SH Č.J.:27189/2002-20 PID:KUJIP0014Z80
Dr. MatějkováVěcný záměr zákona o státní sociální podpoře.2002-12-182002-12-16KUJI 3488/2002 SH Č.J.:21-47363/02 PID:KUJIP0014WQ3
Mgr. ŠtěrbováMateriál pro schůzi vlády - Program pro implementaci opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce2002-12-182002-12-16KUJI 3612/2002 SH Č.J.:711/17346/2002 PID:KUJIP0014VUQ
ŘeditelkaNávrh zákona o místním referendu.2002-12-172002-12-15KUJI 2948/2002 SH č.j.:VS-688/vol/1-2002 PID:KUJIP0014ZUY
Ředitelka, Dr. Matějková, Mgr. KubíčekMateriál ,,Koncepce účinější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003-2008.2002-12-132002-12-12KUJI 3453/2002 SH Č.J.:17243/2002 PID:KUJIP0014X33
JUDr. Šarapatková, Dr. VystrčilNávrh zákona o archivnictví a spisové službě2002-12-132002-12-11KUJI 3050/2002 SH Č.J.:LG-859/2002 PID:KUJIP0014Z3P
Ing. Černá, Mgr. jourováNávrh zákona o nájemném z bytu a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu2002-12-132002-12-11KUJI 3139/2002 SH Č.J.:25545/2002-92 PID:KUJIP0014YF8
ŘeditelkaNávrh vyhlášky o plánování v oblasti vod2002-12-122002-12-10KUJI 2945/2002 SH č.j.:33712/2002-6000 PID:KUJIP0014ZXJ
Ing. HájekNávrh nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Plán odpadového hospodářství ČR2002-12-122002-12-10KUJI 2992/2002 SH Č.J.:M/101102/02 PID:KUJIP0014ZGW
Dr. Pospíchal, Ing. Šáleknávrh zákona o drahách.2002-12-132002-12-10KUJI 3417/2002 SH Č.J.:16/2002-510-LO/1 PID:KUJIP0014XEK
Mgr. JourováNávrh vyhlášky o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací ze státního rozpočtu....2002-12-112002-12-09KUJI 2898/2002 SH č.j.:124/128603/2002 PID:KUJIP00153CB
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky,kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci2002-12-112002-12-09KUJI 3086/2002 SH Č.J.:52/44070/2002 PID:KUJIP0014YU5
Ing. ČernáNávrh Společného regionálního operačního programu2002-12-132002-12-09KUJI 3399/2002 SH Č.J.:25534/2002-51 PID:KUJIP0014XO6
Mgr. JourováNávrh zaměření Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 20032002-12-102002-12-08KUJI 3137/2002 SH Č.J.:25293/2002-33 PID:KUJIP0014YG3
Dr. VystrčilMateriál ,,Řešení problematiky organizačních složek státu zajišťujících sociální služby po převodu na kraje.2002-12-102002-12-08KUJI 3418/2002 SH Č.J.:22-46943/02 PID:KUJIP0014XDP
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátuna výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem2002-12-062002-12-04KUJI 2974/2002 SH č.j.:52/44532/2002 PID:KUJIP0014ZJH
Ředitelka, MaslákNávrh souhrnné strategie obnovy území postiženého povodněmi2002-12-052002-12-03KUJI 2946/2002 SH č.j.:24866/2002-41 PID:KUJIP0014ZVT
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu...2002-12-052002-12-03KUJI 2972/2002 SH Č.J.:32202/LEG-181/6 PID:KUJIP0014ZL7
Mgr. LudvíkNávrh vyhlášky MŠMT o organizaci a financování soutěží a přehlídek.2002-11-302002-11-28RK hejtman 1144/02 č.j.:28960/2002-51 PID:KUJIP00153WJ
Mgr. ŠtěrbováNávrh změn v prováděcích předpisech MŠMT ČR2002-11-292002-11-27RK hejtman 1120/02 č.j.:27709/2002-20 PID:KUJIP00154KO
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby2002-11-292002-11-27RK hejtman 1145/02 č.j.:51-43291/02 PID:KUJIP00153UT
Ředitelka, MaslákNávrh vyhlášky o technických podmínkách požární techniky.2002-11-292002-11-27RK hejtman 1156/02 č.j.:LG-929/2002 PID:KUJIP00153QD
RohovskýZpráva o stavu českého hornictví, zejména z hlediska využití nerostného bohactví jako majetku ČR2002-11-272002-11-25KUJI 2903/2002 SH č.j.:2472/02 PID: KUJIP0015365
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními.2002-11-262002-11-24Rk hejtman 1141/02 č.j.:30478/02/LEG-171/8 PID:KUJIP0015480
Ing. Hájek, Ing. PavlinecNávrh nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dospupných technikách.2002-11-252002-11-23KUJI 2902/2002 SH č.j.:M/101089/02 PID:KUJIP0015370
Ing. HájekNávrh nařízení vlády o stanovení povrchových vod....2002-11-192002-11-17RK hejtman 1103/02 č.j.:M/101031/2002 PID:KUJIP0015BXU
ŘeditelkaNávrh zákona - Zákoník práce2002-11-182002-11-16RK hejtman 1069/02 č.j.:52/31387/2002 PID:KUJIP000155X0
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců RO.....2002-11-182002-11-16RK hejtman 1114/02 č.j.:53/41846/2002 PID: KUJIP0015BSJ
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel...2002-11-132002-11-11RK hejtman 1112/02 č.j.:LG-881/2002 PID:KUJIP00015BQT
Ing. ŠálekNávrh novely vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích2002-11-102002-11-08RK hejtman 1087/02 č.j.:947/2002-120-RD/6 PID:KUJIP00155FI
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam ingrediencí kosmetických prostředků.2002-11-082002-11-06RK hejtman 1071/02 č.j.:26514/02/LEG-149/2 PID:KUJIP000155UF
Mgr. ŠtěrbováVydání zákona o obcích a krajích2002-11-052002-11-03RK hejtman 1096/02 č.j.:1387/02 PIDKUJIP0015C5J
MaslákNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy citlivých činností.2002-11-042002-11-02RK hejtman 1040/02 č.j.:2413/2002-NBÚ/80 PID:KUJIP0019YI0
Ing. PavlinecMetodika pro integraci existujících sítí2002-11-012002-11-01RK hejtman 1082/02 č.j.:1-0012/02-a PID:KUJIP00155KT
Ivo Rohovský, Ing. HájekNávrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod2002-10-312002-10-30RK-hejtman 1014/02 č.j. M/100960/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona, kterým se stanoví způsob uznávání odborných kvalifikacístátních příslušníků...2002-10-312002-10-29Rk hejtman 1024/02 č.j.:5229598/2002
Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.2002-10-312002-10-29RK hejtman 1038/02 č.j.:51-38796/02 PID:KUJIP0019YNB
ŘeditelkaNávrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty.2002-10-292002-10-27RK hejtman 1025/02 č.j.:M/100963/02
Ing. Bureš, Ivo RohovskýVyhláška o technických požadavcích pro vodní díla a vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod2002-10-252002-10-24RK-hejtman 1010/02 č.j. 32115/2002-6000
ŘeditelkaNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů2002-10-252002-10-24RK-hejtman 1008/02 č.j. LG-1187/2002
Ing. BurešNávrh dvou vyhlášek - o technických požadavcích pro vodní díla a vyhláška o evidencistavu povrchových a podzemních vod2002-10-252002-10-23RK hejtman 1010/02 č.j.:32115/2002-6000
Dr. MatějkováZákon o dočasné ochraně cizinců.2002-10-232002-10-22RK hejtman 1039/02 č.j.:177/2002 PID:KUJIP0019YH5
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o civilní službě2002-10-232002-10-21Rk hejtman 984/02 č.j.:51-33329/02
PaedDr. MatějkováNávrh zákona o ochraně dětí a mladistvých při práci a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně dětí a mladistvých při práci2002-10-212002-10-20RK-hejtman 994/02 č.j.:51-36933/02
Dr. MatějkováNávrh zákona o ochraně dětí a mladistvích při práci.2002-10-212002-10-20RK hejtman 994/02 č.j.:51-36933/02
Mgr. ŠtěrbováZpráva o dosavadní aplikkaci Koncepce rómské komunity v oblasti školství.0000-00-002002-10-18RK hejtman 1043/02 č.j.:26790/02-22 PID:KUJIP0015CYI
MaslákMateriál pro schůzi vlády - "Bilanční zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004"2002-10-182002-10-17RK-hejtman 1017/02 č.j. 7419/02-OPK/MK
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákona o soudních znalcích a soudních tlumočnících2002-10-182002-10-17RK-hejtman 1006/02 M-1329/2002
ŘeditelkaNávrh vyhlášky MK ČR o státní památkové péči.2002-10-172002-10-15RK hejtman 993/02 č.j.:13578/2002
Ing. Hájekpřipomínky k aktualizaci Státní politiky životního prostředí ČR2002-10-142002-10-12RK hejtman 963/02 č.j.:M/100911/2002
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o státní sociální podpoře..2002-10-142002-10-12RK hejtman 1022/02 č.j.:51-37623/02
Mgr. KubíčekNávrh vyhlášky o prohlášení územní ucelených historických částí vybraných měst a obcí za památkové zóny2002-10-112002-10-09RK hejtman 970/02 č.j.:13281/2002
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu některých zdravotnických povolání...2002-10-102002-10-09RK hejtman 987/02 č.j.:LEG/149/1/26486
ŘeditelkaNávrh směrnice, kterou se upravuje postup okresních úřadů....2002-10-082002-10-07RK hejtman 992/02 č.j.:12279/2002
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů a pravidla laboratorní praxe2002-10-072002-10-06RK hejtman 978/02 č.j.:21666/2002-2000 25231/2002-2000
Mgr. ŠtěrbováNávrh vyhlášky o sestavování konkursních komisí2002-10-052002-10-04RK hejtman 971/02 č.j.:24503/02-II/2
ŘeditelkaNávrh vyhlášky o věřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků a návrh o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků...2002-10-042002-10-03RK hejtman 973/02 č.j.:LG-755,756/2002
Ing. StrejčekNávrh vyhlášky o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci2002-10-022002-09-30RK hejtman 942/02 č.j.:18877/2002-26
JUDr. Šarapatkovámateriál ,,Zvýšení příspěvku krajům na výkon státní správy v přenesené působnosti na rok 2002 a 20032002-09-242002-09-22RK hejtman 941/02 č.j.:RVS-1871/2002
Mgr. Ludvík, Mgr. Štěrbovápřipomínky k návrhu novely vyhlášky o školním stravování.2002-09-182002-09-16RK hejtman 906/02 č.j.:17277/2002-26
Ing. BurešVyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv.2002-09-152002-09-13RK hejtman 907/02 č.j.:27763/2002-1000
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí2002-09-132002-09-11RK hejtman 869/02 č.j.:51-31257/02
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona správní řád2002-09-102002-09-08RK hejtman 890/02 č.j.:LG-420/2002
MaslákNávrh nařízení vlády o krizovém řízení.2002-09-092002-09-07RK hejtman 862/02 č.j.:LG-566/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bižších podmínkách provádění lovu2002-08-282002-08-26RK hejtman 816/02 č.j.:24435/2002-2000
Ing. Bureš, Ing. KolářNávrh vyhlášky MZe ČR, krterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými cenami zemědělských pozemků2002-08-202002-08-18RK hejtman 796/02 č.j.:22277/2002-2000
Dr. VystrčilNávrh zákona o statním rozpočtu na rok 20032002-08-162002-08-15RK hejtman 797/02 č.j.:114/71263/2002
Maslák, HájekNávrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami2002-08-162002-08-14RK hejtman 694/02 č.j.:M/100652/02
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky.2002-08-062002-08-04RK hjetman 742/02 č.j.:19297/02/LEG-106/1
JUDr. ŠarapatkováNávrh nařízení vlády o vztahu MV k přednostům okresních úřadů.2002-08-052002-08-03RK hjetman 759/02 č.j.:LG-907/2002
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt2002-07-312002-07-29RK hejtman 737/02 č.j.:19577/02/LEG-108/1
JUDr. ŠarapatkováNávr zákona o státním rozpočtu a termíny jejeich předkládání2002-07-302002-07-28RK hejtman 656/02 č.j.:373/53 589/2002
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem2002-07-302002-07-28RK hejtman 733/02 č.j.:19292/02/LEG-105/6
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami2002-07-302002-07-28RK hjetman 731/02 č.j.:19012/02/LEG-104/1
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel2002-07-272002-07-25RK hejtman 728/02 č.j.:18984/02/LEG-103/7
Mgr. KubíčekNávrh zákona o ochraně sbírek muzejní povahy2002-07-262002-07-25RK hejtman 753/02 č.j.:10278/2002
MaslákNávrh nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně2002-07-222002-07-20RK hejtman 705/02 č.j.:LG-536/2002
Hájek Pavel, Ing.Návrh vyhlášky k porvedení zákona o ochraně ovzduší2002-07-222002-07-20RK hjetman 729/02 č.j.:M/100715/02
Dr. Vystrčil, Dr Pospíchal, Ing. ŠálekNávrh věcného záměru zákona o standartizaci veřejných služeb va veřejné dopravě2002-07-192002-07-18RK hejtman 738/02 č.j.:41/02-140-VD/1
JUDr. ŠvarcováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího, enbo zemřelého dárce tkání, nebo orgánů.2002-07-192002-07-17RK hejtman 718/02 18518/02/LEG-101/1
JUDr. ŠvarcováNávrh zákona o ochraně veřejného zdraví.2002-07-182002-07-16RK hjetman 698/02 č.j.:17360/02/LEG-93/5
JUDr. ŠarapatkováNávrh nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací2002-07-122002-07-10RK hejtman 683/02 č.j.:17438/02/LEG-94/6
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky o středních školách2002-07-122002-07-10RK hejtman 682/02 č.j.:16902/2002-23
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře.2002-07-082002-07-06RK hejtman 638/02 č.j.:10886/2002-2000
Ing. PavlinecNávrh standarduISVS č. 019/00.04, pro tvorbu doménových jmen.2002-07-042002-07-02RK hejtman 684/02 č.j.:1038/02-SI
JUDr. Šarapatkovánávrh vyhlášky o době archivace zdravotnické dokumentace2002-07-032002-07-01RK hejtman 643/02 č.j.:LEG/86/1/15890
JUDr. ŠarapatkováNávrh opatření k zajištění likvidace zdravotnického odpadu 2002-06-262002-06-25RK hejtman 617/02 č.j.:16079/2002
JUDr. Šarapatkovánávrh věcného záměru zákona o pracenvě lékařské péči2002-06-272002-06-25RK hejtman 633/02 č.j.:16098/02/LEG-89/2
Ing. BurešNávrh novely vyhlášky, kterou se stanoví seznam vinařských obcí...2002-06-262002-06-24RK hejtman 619/02 č.j.:18001/2002-2000
JUDr. Šarapatkovánávrh zákona o právu n ainformace o životním prostředí2002-06-242002-06-22RK hejtman 575/02 č.j.:M/100539/02 PID:KUJIP00042QE
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví povrchové vody používané ke koupání.2002-06-192002-06-17RK hejtman 586/02 č.j.:15286/02/LEG-82/6
JUDr. Šarapatkovánávrh zákona o posuzování vlivů koncepci na ŽP2002-06-172002-06-15RK hejtman 576/02 č.j.:M/100538/02
JUDr. Šarapatková, Dr. Matějková, Ing´. ČernáNávrh dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva.2002-06-142002-06-12RK hejtman 581/02 č.j.: HEM-300-28.5.02/14917
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismi a produkty2002-06-052002-06-03RK hejtman 524/02 č.j.:M/100386/02
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o veterinární péči2002-05-312002-05-29RK hejtman 520/02 č.j.:11271/2002-1000
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky, kterou se stanoví prácen a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám....2002-05-302002-05-27RK hejtman 531/02 č.j.:13302/02/LEG-70/11
Ing. ČernáNávrhy programů do programových skupin pro rok 20032002-05-242002-05-22RK hejtman 476/02 č.j.:1339/300/1167/OS/02
JUDr. ŠarapatkováNávrh věcného záměru zákona o základním registru ekonomických subjektů2002-05-242002-05-22RK hejtman 517/02 č.j.:1008/02-SI
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky MZd ČR o zdravotní způsobilostik vydání, nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci2002-05-212002-05-19RK hejtman 474/02 LEG/47/2/8280
JUDr. ŠarapatkováVyhláška MV ČR o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů...2002-04-302002-04-28RK hejtman 415/02 č.j.:LG-446/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky MZe o oblastech povodí.2002-04-122002-04-10RK hejtman 318/02 č.j.:2512/2002-6000
Mgr. ŠtěrbováNávrh zákona o práci s dětmi.2002-04-122002-04-10RK hejtman 356/02 č.j.:13473/2002-51
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády, kterým se provádí zákon o volbách do Parlamentu ČR.2002-04-122002-04-10RK hejtman 355/02 č.j.:VS-98/vol/1-2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.2002-04-122002-04-10RK hejtman 365/02 č.j.:8153/02/LEG-44/4
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady pro zaměstnance ve veřejných službách a správě2002-04-102002-04-08RK hejtman 344/02 č.j.:531-12004/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o povinném pojištění dětí cizinců, které dlouhodobě pobývají na území ČR2002-04-072002-04-05RK hejtman 315/2002 č.j.:6858/02/LEG-36/7
JUDr. ŠarapatkováNávrh zajištění přípravy, přijímání a uplatňování technických předpisů a technických norem ve vztahu k zamezení neopodstatněným technickým překážkám mezinárodního obchodu.2002-04-032002-04-01RK hejtman 328/02 č.j.:57982/01/4001/1000
Dr. MatějkováNávrh Koncepce domácí zdravotní péče.2002-04-022002-03-31RK hejtman 295/02 č.j.:6032/2-OOS-1325/02
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru výrobků.2002-03-272002-03-25RK hejtman 303/02 č.j.:M/100183/02
Ing. ČernáEvropská charta pro malé podniky2002-03-262002-03-25RK hejtman 332/02 č.j.:10632/02/8130/1000
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o ochraně ovzduší a o změně nekterých zákonů2002-03-212002-03-21RK hejtman 317/02 č.j.:M/100207/02
ŘeditelkaNávrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.2002-03-152002-03-13RK hjetman 230/02 č.j.:3874/2002-51
ŘeditelkaNávrh zákona o místním a krajském referendu.2002-03-152002-03-13RK hejtman 231/02 č.j.:VS-134/vol/1-2002
ŘeditelkaNávrh zákona o ochraně přírody a krajiny.2002-03-152002-03-13RK hejtman 260/02 č.j.:M/100141/02
ŘeditelkaNávrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žiících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů.2002-03-142002-03-12RK hejtman 228/02 č.j.:M/100088/02
JUDr. ŠarapatkováNávrh zákona o volbách do Evropského parlamentu.2002-03-122002-03-10RK hejtman 206/02 č.j.:VS-104/vol/1-2002
ŘeditelkaNávrh vyhlášky,kteru se stanoví zásady a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek.2002-03-122002-03-10RK hejtman 238/02 č.j.:4677/02/LEG-26/10
ŘeditelkaNávrh vyhlášky MF, kterou se sanoví náležitosti přehledu o předběžnémodhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k za bezpečení základních funkcí v území a vzor pověření pro fyzické osoby pověřené krajem.2002-03-082002-03-06RK hejtman 223/02 č.j.:124/16763/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh vyhlášky MZe o vedení evidence o vodoprávních úřadů a ukládání údajů do informačního systému veřejné správy.2002-03-082002-03-06RK hejtman 192/02 č.j.:4417/2002-6000
Ing. ČernáNávrh Zprávy o řešení problematiky překážek volného pobytu zboží ve sféře, která není harmonizována s právem Evropských společenství a návrh Metodického pokynu k provedení opatření spojených s touto problematikou.2002-03-052002-03-03RK hejtman 215/02 č.j.:4905/02/8110/1000
Maslákzpracování komplexních materiálů o využití chráněných pracovišť Armády ČR, ministerstev,....2002-02-262002-02-28RK hejtman 15/02 č.j.:9779/2001-8764
Ing. PavlinecKoncepce integrace existujících komunikačních sítí resortů se službymi komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy2002-02-282002-02-28RK hejtman 237/02 č.j.:3665/02-KVÚ
Ředitelka, Ing. BurešNávrh vyhlášky MZe ČR, kterou se vymezují stavby k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a stanoví způsob a rozsah péče o tato stavby.2002-02-282002-02-26RK hejtman 166/02 č.j.:3788/2002-6000
Ředitelka, Ing. BurešNávrh vyhlášky MZe ČR o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.2002-02-282002-02-26RK hejtman 157/02 č.j.:44494/2001-6000
MaslákNávrh vyhlášky o náležitostech havarijního plánu pro případ haváriín apovrchových nebo podzemních vodách, způsobu a rozsahu hlášení těchto havárií , jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků2002-02-262002-02-24RK hejtman 190/02 č.j.:M/100084/02
Mgr. Štěrbová, Dr. VystrčilNávrh materiálu - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy v ČR2002-02-222002-02-20RK hejtman 153/02 č.j.:10199/2002-20
Ing. PavlinecNávrh standardu ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 02.01.2002-02-182002-02-16RK hejtman 165/02 č.j.:714/02-SI
Ing. PavlinecKoncepce komplexní informatizace krajských úřadů.2002-02-182002-02-16RK hejtman 173/02 č.j.:OIS-72/2002
ŘeditelkaMateriál s názvem ,,Počet zaměstnanců krajských úřadů na výkon státní správy v přenesené působnosti na rok 2002.2002-02-132002-02-11RK hejtman 154/02 č.j.:RVS-26/2-2002
PaedDr. MatějkováSociální doktrína České republiky2002-02-062002-02-08RK-hejtman 125/02
Ing. ČernáInformace o koncepcích nakládání s odpady v ČR.2002-02-082002-02-08RK hejtman 152/02 č.j.:M/100074/02
ŘeditelkaNávrh vyhlášky MZ ČR, kterou se mění vyhláška MZ č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv.2002-02-072002-02-05RK hejtman 88/02 č.j.:686/02/LEG-4/3
ŘeditelkaNařízení vlády, kterým se stanoví bližší podmínky pro jmenování a odvolání vedoucích útvarů interního auditu v orgánech veřejné správy2002-01-262002-01-28RK hejtman 106/02, č.j. 177/5 198/2002
Ing. ČernáNávrh nařízení vlády o hmotné podpoře při vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek.2002-01-182002-01-16RK hejtman 51/02 č.j.:52/586/2002
JUDr. ŠarapatkováNávrh novely vyhlášky o provedení některých ustanovení o volbách do Parlamentu ČR2002-01-172002-01-15RK hejtman 03/02 č.j.:VS-445/vol/1-2001
Ing. BurešNávrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do povrchových.2002-01-172002-01-15RK hejtman 06/02 č.j.:M/101082/01
Ing. Pavlinec, Dr. HiessNávrh materiálu pro schůzi vlády ,, Informace o možnostech právní úpravy registru geografických informací.2002-01-172002-01-15RK hejtman 42/02 č.j.:705/02-SI
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákona o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám.2002-01-152002-01-13RK hejtman 07/02 č.j.:28604/2001-51
Ing. ČernáNávrh zákona o Hosp. kom. a Agrární komoře ČR2002-01-142002-01-10RK hejtman 757/01 č.j.:34286/01/4110/4000/1000 PID:KUJIP000422Q
Ing. HájekNávhr vyhlášky, o obalech a ohlašování údajů z této evidence2002-01-102002-01-08RK hejtman 828/01 čj:M/101074/01
Dr. ŠvarcováNávrh zákona o zdravotnických prostředcích.2001-12-312001-12-27RK hejtman 754/01 č.j.:32142/01/LEG-183/8 PID:KUJIP000421V
Ing. BurešNávrh vyhlášky, kterou se stanoví způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.2001-12-212001-12-19RK hejtman 762/01 č.j.:M/101029/01 PID:KUJIP000428W
Dr. VystrčilMateriál ,, Návrh věcného záměru zákona o standardizaci vybraných veřejných služeb" a ,,Návrh věcného záměru zákona o veřejném auditu územních samospráv"2001-12-192001-12-17RK hejtman 764/01 č.j.:MVS-485/2001 PID:KUJIP00042HN
Mgr. LudvíkNávrh vyhlášky o organizaci školního roku2001-12-152001-12-13RK hejtman 761/01 č.j.:26957/2001-20 PID:KUJIP000423L
Ing. PavlinecNávrh Obecného postupu sjednocování pprovozních informačních systémů2001-12-142001-12-12RK hejtman 752/01 č.j.:892/01-OAK PID:KUJIP000425B
Ředitelkak posouzení návrh zákona oo správním trestání2001-12-072001-12-05RK hejtman 718/01 č.j.:LG-876/2001 PIDKUJIP00041XM
Ing. PavlinecNávrh přílohy B Standardu ISVS2001-12-072001-12-05RK hejtman 753/01 č.j.:727/01-SI PIDKUJIP000424G
Ing. PavlinecAktualizovaný návrh Akčního plánu realizace státní informační politiky 2001-12-072001-12-05RK hejtman 747/01 č.j.:730/01-SI PID:KUJIP0004271
PavlinecNávrh materiálu pro schůzi vlády "Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti uveřejňování některých informací způsobem umožňujícím dálkový přístup"2001-12-142001-11-29úřad pro veřejné informační systémy, č.j. 740/-SI
Hájek Pavel, Ing.Návrh vyhlášky MDS ČR o stanovení vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě2001-11-122001-11-29RK-hejtman-741/01 29 551/01-0 230 Hejtman žádá vyjádření!
Ing. Bureš1.)Návrh vyhlášky o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. 2.)Návrh vyhlášky, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin... 3.)Návrh vyhlášky, kterou se stanoví opatřeník zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb.... 4.)Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání...2001-11-302001-11-28RK hejtman 722/01 č.j.:39416/2001-2000 PID:KUJIP0004200
Dr. Matějková,,Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí.2001-11-282001-11-25RK hejtman 720/01 PID KUJIP00041T6
Ředitelkak připomínkám Zpráva o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance KrÚ na rok 20022001-11-282001-11-25RK hejtman 719/01 č.j.:RVS-606/2-2001 PID:KUJIP00041VVR
Ing. BurešZpracování Regionální analýzy a koncepce zásobování pitnou vodou a odváděnía čištění odpadních vod2001-11-262001-11-23RK Černá 68/01 č.j.:25314/2001-11
PavlinecZelená kniha o elektronickém obchodu.2001-11-262001-11-23RK hejtman 710/01
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek 2001-11-222001-11-20RK hejtman 681/01 č.j.:27812/01/LEG-161/4
ŘeditelkaNávrh vyhlášky, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách.2001-11-222001-11-20RK hejtman 680/01 č.j.:29609/01/LEG-171/4
Mgr. Štěrbová, Dr. Vystrčil, Mgr. Ludvík, Dr. Matějková, ředitelka, hejtmank posouzení první verze Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice.2001-11-152001-11-13RK hejtman 587/01 č.j.: 24 441/2001-20
Mgr. Štěrbová, Dr. MatějkováRegionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociálních věcí2001-11-152001-11-13RK Černá 20/01 č.j.: 21830/2001-11
Mgr. Štěrbová, Ing. ČernáNávrh Národního akčního plánu zaměstnanosti na rok 2002.2001-11-152001-11-13RK hejtman 656/01 č.j.:41/44291/2001
Mgr. ŠtěrbováZpracování Regionální analýzy a koncepce na úseku mládeže a tělovýchovy2001-11-122001-11-10RK Černá 13/01 č.j.:9122/2001-11
Dr. Matějková, Dr. ŠvarcováZpracování regionálních a odvětvových analýz - Regionální analýza a koncepce zdravotnictví.2001-11-122001-11-10RK Černá 25/01 č.j.:22377/2001-11
Mgr. ŠtěrbováZpracování Regionální analýzy a koncepce v oblasti školství2001-11-122001-11-10RK Černá 24/01 č.j.:9123/2001-11
Dr. Matějková, Dr. ŠvarcováNávrh vyhlášky o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.2001-11-122001-11-10RK hejtman 673/01 č.j.:51-45536/01
Ing. HájekNávrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.2001-11-092001-11-07RK hejtman 638/01 č.j.: M/100872/01 PID: KUJIP00002JT
Ing. BurešNávrh o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody2001-11-052001-11-03RK hejtman 642/01 č.j.: 34617/2001-6000 PID: KUJIP0004LF8
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákona o ochraně dětí při práci a návrh novelizace předpisů souvisejících.2001-11-052001-11-03RK hejtman 641/01 č.j.:21-43748/01 PID:KUJIP00041CJ
ŘeditelkaK připomínkám návrh věcného záměru zákona o územním členění státu2001-11-022001-10-31RK hejtman 620/01 č.j.:VS-1031/3-2001
Mgr. JourováNové programy Sektorového operačního programu Průmysl2001-11-022001-10-31RK-hejtman 621/01 č.j.:42481/01/6130
Mgr. JourováK vyjádření materiál ,, Návrh zaměření Státního programu podpory cestovního ruchu pro rok 20022001-10-312001-10-27RK hejtman 611/01 č.j.:21 187/2001-21
Mgr. JourováK vyjádření materiál ,,Zpráva o realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu v roce 2001,,2001-10-312001-10-27RK hejtman 611/01 č.j.:20833/2001-21
Ing. Burešk připomínkám návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam významných vodních toků...2001-10-312001-10-27RK hejtman 615/01 č.j.:33305/2001-6000
PavlinecAktualizuvaný návrh Akčního plánu realizace státní informační politiky (do roku 2003)2001-10-262001-10-24RK hejtman 622/01 č.j.:730/01-SI PID-KUJIP0004M1Z
Ing. ČernáProgram podpory urychlení výsadby vinic na území ČR v předvstupním období2001-10-262001-10-24RK hejtman 630/01 č.j.: 34522/01-1000 PID: KUJIP000415I
Ing. Pavlineck připomínkám návrh Standard ISVS pro náležitosti technického a programového vybavení elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu.2001-10-252001-10-23RK hejtman 618/01 č.j.:727/01-OTM
Ing. ČernáStrategie dokončení přípravy programových dokumentů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU2001-10-232001-10-23RK hejtman 632/01 č.j.:23298/24-2001
ŘeditelkaNávrh zákona, kterým se mění zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.2001-10-252001-10-22RK hejtman 603/01 č.j.MPO 38964/013130/1000 MŽP M/100845/01 ČBÚ 2330/01/PZ
ŽÚ-p. NiklováNávrh zákona , kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (Živnostenský zákon)2001-10-192001-10-17RK hejtman 588/01 č.j.: 42990/00/4110/1000
Ing. BurešNávrh vyhlášky MZ ČR o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.2001-10-182001-10-15RK hejtman 582/01 čj-33465/2001-6000
Ing. KolářNávrh zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu nad zadáváním VZ a změně zákona č.455/1991 Sb., o správních poplatcích 2001-10-162001-10-13RK hejtman 597/01 č.j.:21 054/2001-51
Mgr. LudvíkNařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinností výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství2001-10-052001-10-03RK hejtman 558/01 č.j.16937/2001-26
MaslákPřipomínky ke směrnici MV, kterou se stanoví doporučené organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu, obce, jeho jeho uvedení do pohotovosti, metodika práce a vedení dokumentace.2001-09-302001-09-27RK hejtman 536/01
Ředitelka, OŽPNávrh věcného záměru zákona o zajišťování chemických ekologických zátěží v pozemní vodě, zemině, horninách a stavbách a provedení nápravného opatření.2001-09-302001-09-27RK hejtman 533/01
Ředitelkanávrh vyhlášky MZ, kterou se stanoví, ve kterých případech, a které doklady je žadatel o rozhodnutí nebo vyjádření povinen předložit, jakož i náležitosti povolení, souhlasů a vyjádření.2001-09-282001-09-25RK hejtman 527/01
Ing. BurešNávrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování.2001-09-262001-09-25RK hejtman 559/01 č.j. 34588/2001-1000
Ing. Bureš1. Návrh vyhlášky MZ ČR, kterou se stanoví obsah vodní bilance a způsob jejího sestavení, navržené podle zmocnení v §22 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb., 2. Návrh vyhlášky MZ o rozsahu a způsobu ohlašování údajů o odběrech povrchových vod, odběrech pozemních vod.......2001-09-262001-09-23RK hejtman 517/01
Ing. KrišrofováNávrh vyhláškyMF, kterou se stanoví struktura, termíny a rozsah údajů předkládaných pro vyprcování návrhu státního závěrečného účtu a rozsah a termíny sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu.2001-09-252001-09-22RK hejtman 504/01
Ředitelkanávrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům.2001-09-212001-09-18RK hejtman 529/01
ŘeditelkaNávhr zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení před správními úřady2001-09-212001-09-18RK hejtman 526/01
Ing. Černámateriál ,,Strategie dokončení programových dokumentů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.2001-09-192001-09-18RK hejtman 541/01 č.j. 20405/2001-24
MaslákNávrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.2001-09-172001-09-14RK hejtman 525/01
ŘeditelkaNávrh věcného záměru zákona o vinohradnictví a vinařství2001-09-142001-09-12RK-hejtman 483/01
ŘeditelkaNávrh nařízení vlády , kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku2001-09-142001-09-11RK hejtman 475/01
Dr. Vystrčil, JUDr. Zikmundovákomentář k vytvořenému návrhu správních obvodů a obcí II a obcí III v rámci kraje Vysočina2001-09-072001-09-06RK hejtman 505/01
RNDr. Petr PospíchalNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na lanové dráhy pro dopravu osob.2001-09-072001-09-04
RNDr. Vystrčil, Ing. Bureš, Maslák,Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2002 a návrh usnesení vlády k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 20022001-08-312001-08-28
ŘeditelkaZpráva o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance KÚ na rok 20012001-08-292001-08-28
RNDr. VystrčilZpráva o zpřesněných běžných výdajích na zaměstnance KÚ na rok 20012001-08-292001-08-28
ŘeditelkaNávrh zákona o ochraně státních hranic ČR a o změně zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.2001-08-302001-08-26
ŘeditelkaNávrh zákona, kterým se mění zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.,zákon 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., PČR ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních náhradách)2001-08-302001-08-26
Ředitelka, OŽPNávrh věcného záměru zákona o zajišťování chemických ekologických zátěží v pozemní vodě, zemině, horninách a stavbách a provedení nápravného opatření2001-09-300000-00-00
Dr.Švarcová, Ing. Strejček, ŘeditelkaNávrh vyhlášky MZ, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb0000-00-000000-00-00RK hejtman 780/01 č.j.:LEG/187/15/32945 PID:KUJIP00042D7
JUDr. ŠarapatkováNávrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a odalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru.2002-03-210000-00-00RK hejtman 319/02 č.j.:M/100216/02
Sekretariát ředitelkyNávrh věcného záměru zákona o územní identifikaci a o základním registru územní indentifikace nemovitostí0000-00-000000-00-00RK hejtman/484/02 898/02-SI
0000-00-000000-00-00
0000-00-000000-00-00
D0000-00-000000-00-00