seznam tabulek v evidenci 'Ochrana osobních údajů'

Ochrana osobních údajů

seznam tabulek v evidenci 'Ochrana osobních údajů'
  id popis tabulky  
280 Databáze definovaných datových souborů
281 Databáze povolení k předání údajů do cizích států
282 Databáze smluv o zpracování
283 Databáze osob zmocněných k nakládání s osobními údaji
284 Databáze osvědčení

hledat v rámci evidence  
zobrazit změny od data   včetně vazeb (jen v označených tabulkách)

Marbes consulting s.r.o.